Reklamační řád

Kontakty pro případ reklamace:

tel. 737069804
e-mail: obchod@dumal.cz

DORUČOVACÍ ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

DUMAL s.r.o.
Dubická 957/75, 470 01 Česká Lípa

​​
Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruční doba na jednotlivé výrobky je poskytována podle platných českých zákonů. Většina námi dodávaného zboží má dvouletou záruční lhůtu, u výjimek je záruční doba uvedena v popisu výrobku.

S reklamovaným zbožím musí být na výše uvedenou adresu doručen také doklad o zakoupení zboží. O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, nebo e-mailem nejpozději v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.